dimecres, 12 de juny de 2013

Valoració de les competències assolides

A l’anàlisi de les meves competències, de les primeres reflexions que vaig fer al blog, em vaig marcar diversos punts a cadascuna de les competències que em mancava assolir.

Llavors, el que faré a aquest exercici és recuperar el que em vaig marcar que milloraria, i contar-vos com he evolucionat.

COMPETÈNCIA 1: És autònom en l’aprenentatge
Al primer anàlisi, deia: “La part que he de millorar és la de reflexió sobre elements que porten a una bona actuació professional, i la d’arribar a conclusions a partir de la contrastació d’informació.
I això em costa perquè estic acostumada a obeir. Per exemple, generalment m’he trobat amb què si un professor em diu que les vaques són verdes, per mi són verdes i punt.
[...]
Pel que fa a la contrastació d’informació, em trobo amb el mateix: potser em trobo amb 4 versions diferents sobre un mateix tema, però en lloc de triar la que a mi em sembla més vàlida, ho pregunto al professor, que ell/a em digui quina és la correcta. Suposo que tot això és fruit d’estar sempre lluitant per una nota numèrica a final de curs. “

L’assignatura m’ha ajudat a millorar la part dels elements que porten a una bona actuació. He de dir que les activitats proposades estaven molt ben pensades, perquè ens han ajudat a millorar les nostres competències i a assolir aquells punts dels quals “anàvem coixos”, o almenys això m’ha passat a mi.

He desenvolupat doncs, un esperit crític que cerca bones pràctiques educatives, reflexiona sobre elles, es fa preguntes de per què a l’escola hi ha unes bones pràctiques però en manquen d’altres...

La contrastació d’informació és el que encara em segueix costant, però sé que les competències de l’assignatura em quedaran marcades, i sé que de tant en tant les aniré revisant per veure els meus progressos.

COMPETÈNCIA 2: Reflexiona sobre el seu propi procés d’aprenentatge
Al primer anàlisi, deia “Opino que al llarg de la meva vida estaré formant aquesta competència, degut a què durant tota la nostra vida les coses van evolucionant, i sempre hem d’anar aprenent per adaptar-nos als canvis socials.

Realment, estic en un punt vital en què em sembla que no sé res (com si fos Sòcrates). És a dir, que acabo de sortir a l’exterior de la bombolla de teories utòpiques que ens brinda la universitat, i ara faig pràctiques. Llavors, veig coses que no havia vist mai, i em dóna la sensació que no em sabria desenvolupar en un futur.

No sé ni si el que m’han ensenyat és el que crec; si està bé, si no ho està... Considero que em falten anys de rodatge i de reflexió per arribar a veure realment en què sóc competent professionalment.

Crec que tinc ara molt de bullit al cap [...]
Comprenc que totes les tasques que se’ns manen a fer són necessàries per igual, però tot el que cal fer em pressiona, i fa que no m’aturi a pensar realment sobre aquest procés pel que estic passant.”

M’he trobat a mi mateixa, a partir dels exercicis que se’ns han proposat he reconegut quines són les meves creences envers l’educació, veient que crec en el que m’han ensenyat a la universitat, i veient també que a la realitat sé aplicar moltes de les coses que se’ns ensenyen a les assignatures (sé fer sessions de psicomotricitat, de joc heurístic...). Teoria i pràctica unides! I jo que tenia la creença que això no era possible!

He anat fent poc a poc totes les tasques que se’ns han manat, i com sempre me n’he sortit de tot. Gràcies a aquesta assignatura, i a activitats com el “Què has après de la lectura”, m’he aturat a reflexionar sobre el meu procés d’aprenentatge, i a pensar què m’aporten cadascuna de les activitats que fem a l’assignatura.

COMPETÈNCIA 3: Analitza i reflexiona sobre el funcionament dels centres d’Educació Infantil
La veritat és que en iniciar l’assignatura anava molt perduda en aquesta competència, però la veritat és que l’he treballat molt.

A partir d’activitats que ens feien reflexionar sobre quines bones pràctiques es feien al centre, sobre si el centre era innovador o no, o sobre si l’escola té pla d’acollida per als infants i per als mestres, he treballat molt la reflexió sobre el meu centre de pràctiques. He conegut informacions que desconeixia, i també he descobert com és, gràcies al DAFO.

Estic molt satisfeta dels meus avenços en aquesta competència!

COMPETÈNCIA 4: Analitza i reflexiona sobre els processos d’ensenyament – aprenentatge
En aquesta competència també he fet molts avenços, ja que he sabut trobar quins referents teòrics regien cada acció educativa (encara que en ocasions m’ha costat) i he identificat bones pràctiques i les he comparat amb les pràctiques que havien considerat com a bones les meves companyes. Gràcies al blog, i a la tasca de fer comentaris a les bones pràctiques dels altres blogs, també he après maneres de fer d’altres escoles, i elements que penso que podria aplicar tant en el meu context de pràctiques, com en el meu futur com a docent.

COMPETÈNCIA 5: Reflexiona sobre el procés de millora
A l’entrada al blog, deia “Sent sincera, aquesta competència encara no la tinc assolida; és la que tinc més “amb pinces”, perquè estem encara a les primeres fases del projecte de millora de centre.”

Però a mesura que anàvem avançant en el nostre procés de millora, ens sorgien preguntes, hipòtesis, i elements per millorar.

Amb la realització del projecte de millora, hem assolit totes les subcompetències d’aquesta competència 5. Hem previst obstacles, hem vist que hi ha una clara diferència entre una bona pràctica o un pla d’acció, i un pla de millora.
A més, previ al projecte, vam fer un anàlisi de les necessitats sentides per mitjà de la observació i dels objectius que nosaltres mateixes ens plantejàvem.

COMPETÈNCIES TREBALLADES EN LA REALITZACIÓ D’AQUEST EXERCICI:
2.1. Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals.
L’exercici consistia en reflexionar sobre les competències que he assolit. Per això, he recuperat l’entrada a la qual parlava dels meus punts forts i punts febles i he vist quins punts febles s’han convertit en punts forts, i què em queda encara per millorar.

2.6. Argumenta què ha fet i per què.

També com a part de l’exercici, argumento les passes que he fet en l’assoliment de les competències de l’assignatura, i com les he fet. El perquè d’haver fet aquestes passes endavant, és que em vaig marcar els punts febles en què havia de millorar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada