dimecres, 12 de juny de 2013

El nostre projecte i la reflexió autovalorativa


Expossicó reflexió i innovació from nvr184

Per autovalorar el nostre projecte de millora, primerament he de dir que haver dut a terme les propostes ha estat una sort, perquè això ens ha permès fer l’avaluació d’aquestes.

Com ja sabem, l’avaluació és un punt clau en tot projecte de millora, perquè permet marcar quins aspectes cal revisar, canviar o fer de nou. D’aquesta manera ja ens surt una millora nova a realitzar; ens retroalimentem a partir de l’avaluació.

Un punt a destacar de l’avaluació i de les conclusions que hem extret del nostre projecte és la participació de les famílies. Si bé és cert que vam comptar amb poca participació, ens hem fet una autocrítica, i hem vist que els horaris que vam proposar (de dilluns a divendres de 15 a 17) no eren els més idonis si volíem aconseguir participació.
Llavors, pensem que si haguéssim plantejat un taller de participació dels pares durant el cap de setmana (com van fer els nostres companys Isma i Rebeca, practicants a l’escoleta “Es Pouet”) hauríem aconseguit una major participació.

Sobre la realització de les propostes, he de dir que cal temps i ganes per a realitzar-les. Es tracta d’un procés que duu més temps que si es compren els elements, però que val la pena.
Al manco en el meu cas, m’ha produït satisfacció el fet de recol·lectar diferents elements, com ara els palets o les canals, perquè quan penses en com les transformaràs, ja et va fent il·lusió. Ja ho diuen, que les coses que fa un mateix, amb els seus esforços, són les que s’aprecien més.

Gràcies a la creativitat de les meves companyes hem aconseguit transformar elements aparentment “avorrits”, en un pati –modèstia apart– xulíssim!! Llavors, veure el resultat obtingut m’ha aportat ganes i coratge davant les èpoques vinents.

Sabem que de cada moment les escoles comptaran amb menys pressuposts, però i què? Que ningú no apagui la nostra creativitat: amb molt pocs diners hem aconseguit fer aquesta millora de pati. I, pel que ens hem demostrat i demostrem, es pot muntar una aula donant una nova vida als materials més quotidians.

Finalment, i parlant dels marcs teòrics, vam cercar autors i teories que parlessin sobre com han d’organitzar-se els espais d’una zona d’esbarjo, els temps, quin ha de ser el rol del docent, i els aprenentatges que es poden adquirir a l’hora del pati.
Ha estat molt satisfactori aprendre i poder demostrar que el pati és un espai educatiu perquè forma part de l’escola i perquè s’hi produeixen una gran quantitat d’aprenentatges: físics, socials, cognitius, emocionals, etc.
De la informació que hem trobat fent recerca, em quedo amb el concepte que el pati, com a espai educatiu que és, és susceptible de ser organitzat i planificat (fent referència als seus espais), tal i com s’organitzaria l’espai d’una aula.

Estic molt satisfeta de tota la gran feina que hem fet, del procés que semblava que no s’acabaria mai, i del resultat, que encoratja a treballar i a seguir fent millores d’aquest tipus.

Des d’aquí, vull donar també l’enhorabona als meus companys i companyes tant de Menorca com d’Eivissa i Menorca, perquè he anat veient tot el que penjaven als blogs sobre els seus projectes de millora, i crec que també han fet una molt bona feina. Som els mestres del futur, i vaja quins bons mestres!


COMPETÈNCIES TREBALLADES EN LA REALITZACIÓ D’AQUEST EXERCICI:
1.1. Cerca i accedeix a dades i recursos existents a l’hora de resoldre les activitats, tasques i situacions que es plantegen al Pràcticum i a l’assignatura.
He treballat aquesta competència durant tota la realització de l’exercici, ja que he accedit al nostre pla de millora.

5.1. Reflexiona sobre els trets diferencials entre bones pràctiques i projectes de millora.
Aquesta competència l’he treballat en el moment en què he parlat de l’avaluació, definint-la com a eix bàsic i diferencial de tot pla de millora.

5.3. Cerca informació en relació amb el projecte de millora i aporta referències bibliogràfiques.

Molt lligat amb l’argumentació de la competència 1.1., he cercat informació sobre el nostre pla de millora, aportant dades sobre els marcs teòrics sobre els quals hem bastit el nostre projecte.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada